Over Orange Brick

Orange Brick Real Estate BV is een beheer- en beleggingsmaatschappij en richt zich primair op het beleggen in vastgoed. Orange Brick is sinds 2003 actief in de aankoop, verkoop en ontwikkeling van (commercieel) vastgoed in Zuid-West Nederland.

Orange Brick investeert, ontwikkelt en beheert vastgoedmaatschappen zowel voor eigen rekening als voor derden. Voor vele investeringsprojecten werken we samen met een vaste combinatie(s) van vermogende eindbeleggers.

Onze doelstelling is het optimaliseren van direct rendement op de korte termijn. De focus van de beleggingen ligt op het toevoegen van waarde, door kasstromen en onderliggende waarden te maximaliseren.

Om het risico te beperken voor ons en onze partners, kiezen we voor een brede spreiding van het vastgoed. De relaties; zowel de participanten als onze huurders staan daarbij centraal in de bedrijfsvoering.

Investeringen worden gedaan door Orange Brick alleen of in combinatie met partners middels (fiscale) maatschappen. Orange Brick neemt daarbij het volledige traject uit handen, van aankoop en ontwikkeling tot oplevering en beheer.

Heeft u interesse in onze propositie? Of heeft u eventueel onroerend goed, dat u overweegt te verkopen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Orange Brick BV